Advent 2016

Tradičně, jako každý rok, zahraje naše skupina žesťů při rozsvícení vánočního stromu. Akce se koná v rámci adventu v sobotu 26.11.2016 na Husově náměstí. Koledy zazní od 15:00 – 15:20 a od 17:00 budou ještě dvě písničky s pěveckým sborem ZUŠ F. A. Šporka, AMA Musica.