Další akce v květnu

14. května od 16 hodin jsou v hasičárně oslavy Sv. Floriana
21. května odjezd v 9,00 do České Kamenice. Při zpáteční cestě se můžeme stavit u Šenovských varhan ( Panská skála)
28. května asi v 17,00 je koncert v atriu kláštera v rámci celoměstských oslav