Historie

1.1.2016
 

Na této stránce jsou uvedeny hlavní informace z naší historie. Údaje postupně doplňujeme a přidáváme následně za každý rok shrnutí důležitých událostí.

2019

V letošním roce se opět konají nová vystoupení. O nich se můžete dozvědět v kalendáři. Těšíme se na vás.

2018

Na výročí hasičů účinkovali jsme v Sadské, ve Stráži pod Ralskem, a hlavně u našeho domovského sboru – hasičů z Lysé n.L.- společně s mažoretkami Queens.

Oslava výročí vzniku Československa – 28. Října v Lysé n.Lab. a 30.5.v Činěvsi.

Koncerty na zámku se uskutečnily začátkem a koncem prázdnin. Přes velké vedro, byla účast solidní.

Květinová slavnost 26.5.26.5. Také zde s námi vystoupily mažoretky ze Štětí.

V popředí mažoretky Queens, vlevo vzadu ve stínu kapela.

Dny hasičů Saska – Gorlitz ( Zhořelec) 28.červenec, tato akce byla poznamenána šíleným vedrem. Hráli jsme po poledni, ve vyhřátém stanu, takže tomu odpovídala i účast posluchačů. O to příjemnější byla zastávka při zpáteční cestě u jezera. Každý si to tam užil po svém – viz obrázek.

Festival Alt Ruppin 4. srpna … a zase vedro.

Koncert na festivalu v Alt Ruppinu.

Nahrávání CD – 15. a 16.září. Zabralo nám to v podstatě celou sobotu a neděli. Spousta muzikantský práce, ale i úžasná trpělivost hudebního a zvukového režiséra.

Legendární studio A.

Vánoční koncert – 16. prosince. Poslední neděli před vánoci se konal tradiční vánoční koncert spojený se křtem našeho nového CD. Opět se dostavili hasiči z německého městečka Alt Ruppin. V hale výstaviště bylo odhadem víc, jak 500 posluchačů.

Titulní strana CD.

2017

První koncert tohoto roku se uskutečnil 6.5.2015 V Drážďanech přímo v areálu zámku Mezinárodní oslava dne sv. Floriana.

Den na to 7.5. generálka na 140 let – Florián v Lysé n.L.

9.9. jsme měli „dvoják“: dopoledne koncert na jubileu v Byšičkách, odpoledne v Českém Dubu. Velice povedené bylo účinkování na výročí dechovky Wilsdruff poblíž Drážďan. Na náměstí stál ohromný stan s vynikající aparaturou a uvnitř jsme se střídali – tři německé dechovky a my( s námi mažoretky Queens ze Štětí) a v hledišti asi 1000 posluchačů. Měli jsme velký úspěch.

17. prosince se konal tradiční vánoční koncert. Opět přijela delegace z městečka Alt Ruppin, tentokrát ( snad ne mimořádně) se to obešlo bez úrazu.

Do sestavy orchestru „ přestoupila“ jedna zahraniční posila – Sepp Tritz od Mnichova ( Bavorsko)

2016

Orchestr vystupoval mimo jiné v Milovicích, Čelákovicích a v rámci městských slavností „Lysá žije“. Přes léto pokračoval seriál koncertů „Dechovka na zámku“.Tentokrát jsme pozvali na jeden z koncertů i dechovou hudbu z Drážďan.

spolecnykoncert2016

Účastnili jsme se dvakrát akce hasičského jubilea, 21.5.v České Kamenici a 28.9. v Poděbradech.

ceskakamenice2016

Zájezdem letošního roku byly slavnosti v Alt Ruppinu.

Na oslavu dne státnosti jsme hráli tentokrát nejen u pomníku, ale následně i na koncertě v kině.

18. prosince se konal tradiční vánoční koncert. Opět přijela delegace z městečka Alt Ruppin a opět jako před dvěma roky nastaly velice dramatické situace. Tentokrát kamarádku Doris odvezli houkačkou, protože měla problémy se srdcem, ale nakonec to dobře dopadlo.

Během roku jsme obdrželi příspěvek od města na zakoupení aparatury.

2015

V květnu se uskutečnily koncerty v Milovicích a v Čelákovicích.

Jako zásadní pro letošní rok se jeví počátek spolupráce se Svazem hasičů Saska. První společnou akcí bylo vystoupení na 5. Mezinárodním dni svatého Floriana v Drážďanech, 9. května 2015.

Pochod hasičů v Drážďanech:

14

Drážďany 2015 s mažoretkami z Mladé Boleslavi – Kosmonos:

15

25.7.2015 orchestr vystupoval na Mistrovství republiky hry Plamen a dorostu v Praze. V létě pokračoval seriál koncertů „Dechovka na zámku“, následovala hasičská jubilea v Kounicích a v Mnichově Hradišti.

Zájezd roku 2015 se konal na Mezinárodní přehlídku dechových hudeb v chorvatském Daruvaru. V konkurenci orchestrů z Rakouska, Německa a Chorvatska byla naše kapela zařazena až na závěr jako finále a určitě pořadatele ani obecenstvo nezklamala a měla velký úspěch. Obrovským zážitkem bylo vystoupení pro naše krajany na Etnodni ve vesnici Ivanovo Selo.

Plakát k Mezinárodní přehlídce:

16

V říjnu se orchestr zúčastnil přehlídky hasičských dechovek v městečku Wilsdruff. Krásná hala, další dvě kvalitní dechovky, asi 700 posluchačů a obrovský potlesk, tak to byla paráda. A předtím ještě zámek, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro popelku.

Zámek z pohádky Tři oříšky pro popelku:

17

Přehlídka hasičských dechovek v městečku Wilsdruff:

18

20. prosince se konal tradiční vánoční koncert. Pro velký zájem veřejnosti se koncerty konají na výstavišti, ale i tam bylo plno a nestačily židle. Opět přijela delegace z městečka Alt Ruppin.

2014

Rok 2014 byl velice bohatý na nové impulsy pro budoucnost kapely:

1/ Zjištění, že se orchestr neztratí ani vedle renomovaného tělesa, jako je dechová hudba Autoškody Mladá Boleslav.

2/Vystoupení v Alt Ruppinu znovu upevnilo přátelství s místními hasiči a podle vyjádření starostky se dá očekávat další pozvání.

3/ Při vystoupení v Bautzen byly navázány nové kontakty se Svazem saských hasičů. Je zajímavé, že organizace hasičů v Sasku má odbor, který se zabývá vyloženě hasičskými hudbami a těch je v Sasku 32 – v České republice v současnosti bohužel asi jen tři nebo čtyři a to jsme byli muzikantská velmoc.

4/ Posledním impulsem roku 2014 bylo nové prostředí Vánočního koncertu. Aplaudující zcela zaplněná hala výstaviště ( asi 500 posluchačů) byla muzikantům odměnou za celoroční práci.

2013

První koncert tohoto roku se uskutečnil 8.5.2013 v Čelákovicích. Zajímavou akcí byla dvě  společná vystoupení s dechovkou Autoškoda Mladá Boleslav a to 14.5. v Mladé Boleslavi a 7.6. na slavnosti Květů v Lysé n.L.  Dvakrát hostovala  naše dechovka v Německu. Dne 28. – 29.6. hrála na Slavnosti saských hasičů v Bautzen. 2.- 3. srpna byla pozvaná po několikaleté pauze k našim kamarádům do městečka Alt Ruppin. 23. srpna 2013 orchestr účinkoval na Mistroství České republiky v požárním sportu v Mladé Boleslavi. V červenci a následně v srpnu pokračoval seriál koncertů „Dechovka na zámku“.

Zájezd se konal 7. a 8. září na oslavy výročí hasičského orchestru Musikzug Hohen Neuendorf.

Zpěvačka Národního divadla Ladislava Šťastná s naší dechovkou v Hohen Neuendorfu:

13

Závěrem roku žesťová část orchestru účinkovala na vítání adventu v Lysé n.L. 15.12. se konal tradiční vánoční koncert. Na Štědrý den několik členů dechovky zvýraznilo kouzlo vánoc hraním koled na zámku a z věže kostela.

2012

První akce tohoto roku se uskutečnila 28.4.2012, kdy orchestr účinkoval na Středočeských slavnostech piva ve Velké Dobré. 2.června 2012 jsme účinkovali na dvou akcích. Ráno to bylo vystoupení v rámci krajské soutěže v požárním sportu v Mladé Boleslavi. O úspěchu dechovky svědčí pochvalný dopis od plk. Ing. Jana Lejska. Odpoledne jsme vystoupili na slavnosti k otevření náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. V červenci a následně v srpnu byl zahájen seriál koncertů „Dechovka na zámku“, kdy v krásném prostředí dechová hudba koncertuje, jak pro osazenstvo Domova seniorů, tak pro veřejnost. Zájem posluchačú překonal očekávání.

Zájezd letošního roku se konal koncem července na mezinárodní přehlídku dechovek k Balatonu. Orchestr úspěšně vystupoval v poměrně silné konkurenci z Maďarska, Německa a Švýcarska. Během vystoupení nás překvapila rychlá evakuace ze stanu – venku totiž začal sílit vítr a byly obavy, zda stan vydrží.

Festival u maďarského Balatonu:

12

1.9.2012 odpoledne účinkovala dechovka v rámci oslav jubilea hasičů v Byšičkách, potom v Čelákovicích. Další koncerty byly v Unhošti a Brandýse nad Labem. 16. prosince se konal tradiční vánoční koncert. Zájem veřejnosti byl velký. Přestože nebyly vyvěšeny plakáty, bylo lyské kino zaplněné do posledního místa a ještě bylo potřeba několik židlí doplnit.

2011

Zájezd se konal na přehlídku krajanských dechovek do města Daruvaru v Chorvatsku. Zde naší dechovku natáčela chorvatská televize a dokonce se šot objevil na jejich prvním programu. Koncem srpna, v předvečer Oslav hraběte Šporka, hrála dechovka na velice povedené akci v atriu lyského kláštera. Během roku absolvovala dechovka vystoupení na Středočeských slavnostech piva v Dobré u Kladna, v Sadské, v Přerově a v Čelákovicích.

2010

Jednou ze zajímavých akcí byl záskok za Hudbu Hradní stráže a Policie České republiky při předávání čestného praporu středočeské Policii. Akce se konala v Kutné Hoře za přítomnosti hejtmana a mnoha čestných hostů a kapela rozhodně ostudu neudělala. Dalšími akcemi byly Dny záchranářů v Nymburce a Dobrušce a účinkování za částečného deště, ale v hezkém prostředí v Přerově n.L. Zájezd roku 2010 se konal do slovenského Šamorína, kde místní hasičská dechovka slavila výročí. Zážitky: fantastické přijetí místními muzikanty, výborná borovička, krásné koupání v termálech a návštěva vodního díla Gabčíkovo.

2009

Zájezd roku 2009 se konal na mezinárodní přehlídku dechovek do města Koprivnica v Chorvatsku. V mezinárodní konkurenci se dostalo naší hudbě poměrně nejlepšího hodnocení.

15. listopadu společně s Městskou hudbou Františka Kmocha uspořádala dechovka koncert k 80 narozeninám dirigenta a skladatele Miroslava Císaře. Přijelo několik vzácných hostů i z ciziny a ukázalo se, že naše dechovka může být partnerem i tak známému tělesu, jako je Městská Hudba Františka Kmocha v Kolíně. Dirigentské taktovky se po Mirku Císařovi ujímá Pavel Stříbrný.

Dirigent Pavel Stříbrný v atriu kláštera v Lysé n.L:

11

2008

Hlavní akcí roku bylo účinkování na oslavách 130 let Dobrovolného Hasičského sboru v Lysé n.L. 7.6.2008. Zájezd roku se konal do města Postojna, kde jedna z nejlepších slovinských dechových hudeb oslavovala 200 let činnosti. ( Pro zajímavost Kmochova hudba má 140 let).

2007

Zájezd roku 2007 se uskutečnil do chorvatského Daruvaru, kde místní dechovka (organizačně ji vede chorvatský Čech Dalibor Veselý, který má příbuzné u nás v Lysé n.L.) oslavovala 85 let existence. Byli jsme velice hezky přijati a na piknik v krásném prostředí s pečenými berany nikdo z nás do smrti nezapomene.

2006

Hlavní akcí v roce 2006 byla účast na přehlídce hasičských dechovek v norském Oslo. Kapela pochodovala městem Oslo za doprovodu policie na koních, koncertovala na jednom z hlavních náměstí a účinkovala společně s Oslo Branvessen Musikkorps na koncertu v místní hale.

Pochod ulicemi norského Oslo:

10

2005

V roce 2005 se konal znovu zájezd do Alt Ruppinu. Na místních oslavách 125 let hasičů vzbudila v průvodu pozornost naše dechovka i mažoretky a večer měl největší úspěch  hasičský big band z Lysé n.L.

2004

Rok 2004 byl na zájezdy bohatý. Dechovka se po letech vrátila do kraje rýnského vína – Dittelsheimu a opět na přehlídku v Daruvaru.

Rodina Czechova ve skladbě, kterou pro ně napsal Miroslav Císař „Co Czech to muzikant“.  Prostřední Honza je dnes členem České filharmonie.:

08

V době, když už to nikdo nečekal, přišlo ještě pozvání z Passau, následovalo vystoupení v tomto krásném městě a další v největších německých lázních Bad Fussing.

Na plošině v Passau. Trumpetista Mirek Hloucal je dnes člen orchestru  Gustava Broma:

09

2003

V červenci roku 2003 hrál orchestr opět s mažoretkami z Kolína na oslavách státního svátku Francie na francouzské Riviéře ve městech Solies Pont a Bergemon v Provance. Dále pak na festivalu krajanských hudeb v Daruvarském Brestově.

Na přehlídce krajanských hudeb v Chorvatsku:

07

2002

V roce 2002 jsme byli pozváni do slovinského města Postojna. Tato akce se opravdu povedla – jeden den u moře, návštěva jeskyní v Postojně, oslavy 100 let hasičů ve Studenu, Predjamský hrad a na závěr sport a piknik s místními muzikanty – to byly asi ty hlavní zážitky.

Před Predjamským hradem ( Slovinsko):

06

2001

V roce 2001 společně s taneční skupinou Daisy (Kolín) navštívila lyská dechová hudba karnevaly ve městech St.Quentin a Estaires ve Francii. V tomto roce se také zúčastnila prvního ročníku festivalu hasičských hudeb v Pelhřimově.

Průvod zaplněnými ulicemí města Saint Quentin ( Francie) – dirigent Miroslav Císař:

05

2000

Do roku 2000 hrála dechovka pravidelně každý rok na slavnostech Korsofahrt v Alt Ruppinu. V tomto roce přišlo pozvání na mezinárodní přehlídku v městečku Koprivnički Ivanec a následně na festival krajanských hudeb v Daruvaru ( Chorvatsko ). O úspěchu svědčí děkovný list našeho konsula, který se přehlídky zúčastnil jako čestný host.

Dopis chorvatského konsula:

04

1992 – 1999

Po roce 1991 se na nějaký čas aktivita utlumila, pak nabídl svojí pomoc dirigent Miroslav Císař a orchestr se pomalu začal stabilizovat. Přišli mladí hráči a objevila se pozvání na přehlídky v zahraničí.

V čele Mirek Císař při pochodu ulicemi Passau:

03

1986 – 1991

V této sestavě dechová hudba dosáhla mnoha úspěchů – například vítězství v krajské soutěži ( rok 1986 ) a čtvrté místo v národní soutěži středních dechových hudeb ( v roce 1987 ). Co to tenkrát znamenalo si uvědomíme, když orchestr obdržel stejný počet bodů, jako dechová hudba Severočeského hnědouhelného revíru z Mostu, která tenkrát měla nepředstavitelně lepší podmínky.

Pepa Švejda před zaplněným náměstím na Kmochově Kolíně:

02

Orchestr hrál v blízkém i vzdálenějším okolí, několikrát na Kmochově Kolíně, ale dostával i pozvání na účinkování v zahraničí, takže navštívil například Strengberg ( 1984 ) v Rakousku, Bechtolsheim ( 1987 a 1989 ), Ditellsheim ( 1991 ) a Passau ( několikrát v letech 1987 až 1989 ) v tehdejším západním Německu. Kromě toho udržovala dechovka přátelství s hasiči z Alt Ruppinu ( bývalá NDR ).

1980

V roce 1980 přišel impuls z přehlídky hasičských dechovek v Havlíčkově Brodě. Na jeho základě se obsazení postupně rozšířilo asi na 35 členů. Funkce dirigenta se ujal Josef Švejda a organizačním vedoucím se stal Jiří Fišer.

1973

Soubor, který měl asi 20 členů, nějaký čas vedl pan Petr Nádvorník. Orchestr začal působit pod hlavičkou lyských hasičů. V této sestavě úspěšně reprezentoval české požárníky na mezinárodním kongresu CTIF v Brně.

Jedno z prvních vystoupení pod vedením pana Nádvorníka – Benátecká Vrutice:

01

1963

Vznik orchestru je datován cca do období okolo roku 1963. Základem byli bývalí hráči z dětské dechovky, kterou vedl pan učitel Livora.