Slavnosti hraběte Šporka

30.8.2008 asi zájezd do Francie nevyjde, takže by bylo hraní na Šporkovských slavnostech od 12,30 do 14,00 hod.